Hore
Otváracie hodiny

Otváracie hodiny centra
Otváracie hodiny OC Galéria Martin

Obchody
Po – Ne : 8:00 – 20:00

Billa a dm drogeria
Po – So : 7:00 – 20:00, Ne 8:00 – 20:00

Reštauračne prevádzky
Po – Pia : od – 10:00, So – Ne od – 12:00

Klikni na „Viac“ kde nájdeš viac info

VIAC
Ako sa k nám dostať

OC Galéria Martin je dostupné autom, mestskou hromadnou dopravou, bicyklom aj peši.

Pešo
podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

Auto
OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Pešo

podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

MHD zastávky

NEMOCNICA: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 55, 56, 62
HOTEL TURIEC: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 44, 50, 51, 52, 55, 56, 62

Vlak

8 minút pešo z vlakovej stanice Martin

VIAC
P Parkovanie

Auto

OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Parkovisko je od 1.4.2018 spoplatnené

Automaty na platbu parkovacích lístkov nájdete pri vstupoch z parkoviska (eskalátory, výťahy) do OC Galéria Martin

Sadzobník parkoviska

Prvé dve hodiny:Zdarma
Každá ďalšia načatá hodina:1,50€

 

Bicykel

Cyklisti môžu svoje bicykle zaparkovať v stojanoch pri hlavnom vchode z Námestia SNP.

Nabíjacia stanica

Na parkovisku OC Galéria Martin sa nachádza nabíjacia stanica pre elektromobily prístupná v čase 7:00 – 21:00

Mapa obchodného centra

SÚHLAS

so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákov.

 

Týmto udeľujem spoločnosti GALÉRIA MARTIN, s.r.o., IČO: 48 115 711, so sídlom Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka 27963/S (ďalej  len „spoločnost“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Tento súhlas je udelení pre spracúvanie týchto kategórií osobných údajov: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…*1  (ďalej len „osobné údaje“).

 

Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje budú spracúvané výhradne za účelom:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… /doplniť presný účel spracúvania/.

 

Dĺžka spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje budú spracúvané po dobu: ………………………………………………………………………………………………………..…

/doplniť dobu spracúvania/ (ďalej len „doba spracúvania“). Po uplynutí doby spracúvania budú osobné údaje vymazané. Osobné údaje budú rovnako vymazané v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

 

Odvolanie súhlasu so spacúvaním osobných údajov:

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to spôsobom, ktorým bol poskytnutý.

 

Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov nie je  dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založená na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Prehlasujem, že som se zoznámil/a se Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti a som si vedomý/á svojich práv súvisiacich so spracúvaním mojich osobných údajov. Beriem na vedomie, že aktuálne znenie Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti je k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti www.galeriamartin.sk alebo v sídle spoločnosti Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen.

 

 

 

V ………………………………… dňa ………………………………………………

 

 

Meno a priezvisko …………………………………………….

Trvalý pobyt …………………………………………………..

Dátum narodenia ………………………………………………

 

 

 

 

_________________________________

(podpis)

 

 

*budú doplnené kategórie osobných údajov, ku ktorým je UdelOVANÝ súhlas so spracúvaním napr. Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, štátne občianstvo, trvalý pobyt a pod.