Hore
Otváracie hodiny

Otváracie hodiny centra
Otváracie hodiny OC Galéria Martin

Obchody
Po – Ne : 8:00 – 20:00

Billa a dm drogeria
Po – So : 7:00 – 20:00, Ne 8:00 – 20:00

Reštauračne prevádzky
Po – Pia : od – 10:00, So – Ne od – 12:00

Klikni na „Viac“ kde nájdeš viac info

VIAC
Ako sa k nám dostať

OC Galéria Martin je dostupné autom, mestskou hromadnou dopravou, bicyklom aj peši.

Pešo
podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

Auto
OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Pešo

podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

MHD zastávky

NEMOCNICA: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 55, 56, 62
HOTEL TURIEC: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 44, 50, 51, 52, 55, 56, 62

Vlak

8 minút pešo z vlakovej stanice Martin

VIAC
P Parkovanie

Auto

OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Parkovisko je od 1.4.2018 spoplatnené

Automaty na platbu parkovacích lístkov nájdete pri vstupoch z parkoviska (eskalátory, výťahy) do OC Galéria Martin

Sadzobník parkoviska

Prvé dve hodiny:Zdarma
Každá ďalšia načatá hodina:1,50€

 

Bicykel

Cyklisti môžu svoje bicykle zaparkovať v stojanoch pri hlavnom vchode z Námestia SNP.

Nabíjacia stanica

Na parkovisku OC Galéria Martin sa nachádza nabíjacia stanica pre elektromobily prístupná v čase 7:00 – 21:00

Mapa obchodného centra

Deň Zeme – Darujme si zdravšiu planétu!

22.apríl je neodmysliteľne spätý s našou jedinečnou planétou. V tento deň si už vyše 50 rokov pripomíname Deň Zeme. Deň, v ktorý by sme si mali viac ako inokedy pripomínať vplyv ľudského správania na znečistenie životného prostredia. Rovnako by sme si mali sami zanalyzovať, akou troškou prispievame práve my v našom každodennom živote. My, v Galérii, máme zavedený Projekt trvalej udržateľnosti, ktorým zmenšujeme náš negatívny dopad na životné prostredie.

Šetrenie elektrickej energie nie len na Deň Zeme

My, v Galérii, využívame čo najviac prirodzeného svetla prostredníctvom strešných svetlíkov, ktoré poskytujú prirodzené osvetlenie našich priestorov. Zároveň po 23 hodine zhasíname prebytočné osvetlenie. Prostredníctvom používania Smart LED technológií šetríme elektrickú energiu nie len na Deň Zeme.

Prirodzené svetlo nie len na Deň Zeme

Ako odberateľ elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a predchádzaním vzniku emisií CO2 priamo prispievame k trvalo udržateľnému rozvoju a znižovaniu produkcie skleníkových plynov. Spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. označila našu Galériu Zeleným certifikátom.

Zníženie spotreby vody a zvýšenie hygienického štandardu

Používame inteligentné automatické vodovodné batérie, aby sme obmedzili plytvanie vodou. Keďže 80 % bežných infekčných chorôb je prenášaných dotykom, tak ďalšou nemalou výhodou bezdotykových vodovodných batérií je aj zabránenie šíreniu mikroorganizmov a zlepšenie hygieny v našich priestoroch.

Automatické vodovodné batérie

Separovanie je nutnosť

My v Galérii vieme, že odpad je nutné separovať. A tak smetné nádoby sú rozlíšené farebne aj pomocou piktogramov podľa toho, na aký druh odpadu sú určené.

Zber dažďovej vody

Myslíme aj na dažďovú vodu stekajúcu z nášho parkoviska. Voda spolu so sebou splachuje z parkoviska aj ropné látky, ktoré na ňom zanechávajú automobily našich zákazníkov.  Takáto zmes môže byť pre životné prostredie nebezpečná a preto, skôr ako je odvádzaná ďalej, prechádza odlučovačom ropných látok. Ten zabezpečí oddelenie ropných látok  a mechanických nečistôt od dažďovej vody.

Myslíme na planétu, myslíme na Vás a myslíme na budúcnosť.

A čo pre planétu robíte vy?